Performanțe în domeniul pieței interne și al aplicării legislației UE

România era vizată, în 2017, în 58 de cazuri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor de stat membru, un număr cvasi-similar cu cel înregistrat în 2016 (57). Dintre acestea, 29 erau noi cazuri deschise în decursul anului menționat, iar 34 se refereau la transpunerea tardivă a normelor europene în legislația națională.
Mai multe informatii:
https://ec.europa.eu/romania/news/20180712_raport_aplicare_drept_ue_tablou_de_bord_piata_unica_ro?pk_source=mailing_list&pk_medium=email&pk_campaign=newsletter20180719&pk_content=topstiri_legislatie