Bugetul UE: noi propuneri în domeniul securității și apărării/economia maritimă/migrația și gestionarea frontierelor

• Fonduri de 4,8 miliarde euro alocate securității pentru o Europă care oferă protecție

Comisia propune creșterea substanțială a fondurilor alocate în prezent securității – de la 3,5 miliarde la 4,8 miliarde euro.

Având în vedere caracterul din ce în ce mai complex și internațional al amenințărilor, fondurile UE pot contribui la crearea unei Uniuni rezistente la viitoarele provocări în materie de securitate și mai bine pregătite pentru a răspunde la situațiile de urgență. Suma de 2,5 miliarde euro din cadrul Fondului pentru securitate internă (FSI) consolidat este suplimentată cu aproape 1,2 miliarde euro pentru dezafectarea în condiții de mai mare siguranță a activităților nucleare în unele state membre și se adaugă sumei de 1,1 miliarde euro pentru consolidarea agențiilor UE în domeniul securității.

Mai multe detalii în comunicatul de presă
https://ec.europa.eu/romania/news/20181306_buget_ue_fonduri_alocate_securitate_dezafectare_activitati_nucleare_resceu_ro

• Intensificarea rolului UE de garant al securității și apărării

Comisia propune creșterea autonomiei strategice a UE, consolidarea capacității acesteia de a-și proteja și a-și apăra cetățenii și transformarea UE într-un actor mai important la nivel mondial.

Un Fond european de apărare în valoare de 13 miliarde euro va oferi capacitatea financiară pentru investiții transfrontaliere în tehnologii și echipamente de ultimă generație și complet interoperabile în domenii precum programele de software criptate și tehnologia dronelor. Mai mult, Înaltul Reprezentant, cu susținerea Comisiei, propune un nou Instrument european pentru pace în valoare de 10,5 miliarde euro, neinclus în bugetul pe termen lung, care va contribui la îmbunătățirea capacității UE de prevenire a conflictelor, de consolidare a păcii și de garantare a securității internaționale.

Mai multe detalii în comunicatul de presă
https://ec.europa.eu/romania/news/20181306_buget_ue_garant_securitate_aparare_ro

• Un nou fond pentru investiții în economia maritimă și sprijinirea comunităților de pescuit

Comisia propune un fond mai simplu și mai flexibil în valoare de 6,14 miliarde euro pentru sprijinirea sectorului european al pescuitului și a economiei maritime.

Mai multe detalii în comunicatul de presă
https://ec.europa.eu/romania/news/20181206_buget_ue_fonduri_pescuit_ro

• Suplimentarea semnificativă a finanțării pentru consolidarea frontierelor și gestionarea migrației

Comisia propune cvasi-triplarea finanțării pentru migrație și gestionarea frontierelor, de la 13 miliarde euro, cât era pachetul financiar alocat acestui domeniu în perioada precedentă, la 34,9 miliarde euro.

Mai multe detalii în comunicatul de presă
https://ec.europa.eu/romania/news/20181206_buget_ue_fonduri_consolidare_frontiere_gestionare_migratie_ro