Romania a primit un aviz motivat in domeniul transparentei fiscale si o scrisoare de punere in intarziere in domeniul tratarii apelor reziduale urbane

România a primit un aviz motivat pentru faptul că nu a comunicat transpunerea noilor măsuri privind schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal, în ceea ce privește accesul autorităților fiscale ale statelor membre la informații privind combaterea spălării banilor.

Mai multe detalii în comunicatul din pagina:

http://ec.europa.eu/romania/news/20180607_transpunere_norme_transparenta_fiscala_romania_ro

România a primit o scrisoare de punere în întârziere pentru nerespectarea normelor UE privind tratarea apelor urbane reziduale în zone urbane mari (și anume aglomerări urbane).

Mai multe detalii în comunicatul de presă din pagina:

http://ec.europa.eu/romania/news/20180607_norme_tratare_ape_urbane_reziduale_romania_ro