Bugetul UE post-2020: 365 miliarde euro pentru politica agricolă comună

Cadrul financiar multianual al UE pentru perioada 2021-2027 prevede măsuri de modernizare și simplificare a politicii agricole comune (PAC), pentru care este stabilit un buget de 365 miliarde euro.
Mai multe informatii: https://ec.europa.eu/romania/news/20180106_buget_ue_post_2020_politica_agricola_comuna_ro?pk_source=mailing_list&pk_medium=email&pk_campaign=newsletter20180607&pk_content=toposeu_pac