O Autoritate Europeană a Muncii, din 2019

Înființarea unei Autorități Europene a Muncii (AEM) și asigurarea accesului la protecție socială pentru toți salariații și lucrătorii independenți fac obiectul noilor propuneri prezentate de Comisia Europeană marți, 13 martie. Mai multe informatii: https://ec.europa.eu/romania/news/20180313_noi_propuneri_concretizare_pilon_european_drepturi_sociale_ro?pk_source=mailing_list&pk_medium=email&pk_campaign=newsletter20180315&pk_content=toposeu_autoritate