Aviz motivat în domeniul impactului asupra mediului

Comisia a solicitat joi, 8 martie, României, Finlandei și Luxemburgului să își adapteze legislația națională pentru a lua în considerare modificările din Directiva privind evaluarea impactului asupra mediului (Directiva 2014/52/UE). Mai multe informatii: https://ec.europa.eu/romania/news/20180803_aviz_motivat_transpunere_norme_impact_mediu_ro?pk_source=mailing_list&pk_medium=email&pk_campaign=newsletter20180315&pk_content=focusro_infrig2