O Autoritate Europeana a Muncii, din 2019, si protecție socială pentru liber-profesionisti

Înființarea unei Autorități Europene a Muncii (AEM) și asigurarea accesului la protecție socială pentru toți salariații și lucrătorii independenți fac obiectul noilor propuneri prezentate de Comisia Europeană marți, 13 martie. Acestea sunt însoțite de o comunicare pe tema monitorizării implementării Pilonului european al drepturilor sociale, strâns legată de Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice.
Mai multe detalii în comunicatul de presă din pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/20180313_noi_propuneri_concretizare_pilon_european_drepturi_sociale_ro