Uniunea securității în termeni practici

Intensificarea luptei împotriva radicalizării, eforturi sporite în ceea ce privește securitatea cibernetică și protecția spațiilor publice, evoluții pozitive în domeniul schimbului de informații, combaterii finanțării terorismului, siguranței aviatice sau dimensiunii externe fac parte din progresele înregistrate în direcția realizării unei Uniuni a securității efective și reale, potrivit raportului publicat de Comisia Europeană miercuri, 24 ianuarie. Mai multe informatii: https://ec.europa.eu/romania/news/20182401_raport_uniunea_securitatii_progrese_combatere_terorism_ro?pk_source=mailing_list&pk_medium=email&pk_campaign=newsletter20180131&pk_content=topstiri_securitate