Transparență și cooperare în evaluarea tehnologiilor medicale

O cooperare sporită între statele membre în ceea ce privește evaluarea tehnologiilor medicale, o mai mare transparență și un acces ma bun la informații privind valoarea lor clinică, mai multe evaluări pentru facilitarea accesului pacienților la tehnologii medicale inovatoare și eficace sunt câteva din elementele vizate de propunerea prezentată de Comisia Europeană miercuri, 31 ianuarie.
Mai multe informatii: https://ec.europa.eu/romania/news/20183101_transparenta_cooperare_tehnologii_medicale_ro?pk_source=mailing_list&pk_medium=email&pk_campaign=newsletter20180131&pk_content=toposeu_medicina