Reciprocitatea în materie de vize: eforturile politice și diplomatice dau în continuare roade

Comisia Europeană a prezentat miercuri, 20 decembrie, un raport privind progresele inregistrate in sensul asigurării unei reciprocități depline in materie de vize cu Canada și Statele Unite, in care analizează evoluțiile din ultimele șapte luni. Raportul conține totodată evaluarea eficacității mecanismului de reciprocitate realizată de Comisie.
In ultimii doi ani și jumătate, cazurile de nereciprocitate in acest domeniu s-au redus considerabil. Recent s-a realizat reciprocitatea deplină in materie de vize cu Canada, după ce aceasta a eliminat obligativitatea vizei pentru cetățenii romani si bulgari, incepând cu 1 decembrie 2017. Același rezultat a fost obținut deja cu țări precum Australia, Brunei și Japonia. Statele Unite ale Americii răman acum singura țară terță din lista UE a țărilor ai căror resortisanți sunt exonerați de obligația de a deține viză, care nu permite accesul fără viză al cetățenilor tuturor statelor membre ale UE.
Mai multe informatii: https://ec.europa.eu/romania/news/20172012_raport_progrese_reciprocitate_vize_canada_sua_ro