Aplicarea corectă a directivelor privind migrația legală

Comisia Europeană a deschis joi, 7 decembrie, o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva României, pentru transpunerea și punerea în aplicare incorectă a anumitor dispoziții privind respingerea cererilor de permise de ședere și obligația de a justifica motivele de refuz, impuse în cadrul directivelor UE privind migrația legală.
Mai multe informatii: https://ec.europa.eu/romania/news/20170712_aplicare_corecta_directive_migratie_legala_ro