Standarde de calitate la produsele alimentare

Comisia Europeană a publicat, în data de 26 septembrie, un set de orientări referitoare la legislația europeană în materie de siguranță alimentară și de protecție a consumatorilor, aplicabilă produselor cu dublu standard de calitate.
Mai multe informatii: https://ec.europa.eu/romania/news/20172609_standarde_calitate_produse_alimentare_uniunea_europeana_ro