Impozitare echitabilă în economia digitală

Comisia Europeană a prezentat joi, 21 septembrie, o comunicare ce lansează agenda europeană pentru o impozitare echitabilă și favorabilă creșterii în economia digitală. Aceasta identifică provocările cu care se confruntă statele membre în acest domeniu și trece în revistă soluțiile posibile.
Mai multe informatii: https://ec.europa.eu/romania/news/20172109_masuri_impozitare_echitabila_economie_digitala_ro