POCU a lansat Ghidul Solicitantului "Romania profesionala – Resurse umane competitive"

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman (AM POCU) din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene a lansat varianta finală a Ghidului Solicitantului „România profesională — Resurse umane competitive”.
Cine sunt beneficiarii direcți ai proiectelor
Vor beneficia de aceste proiecte angajații care ocupă poziții de management, angajații din departamentele de resurse umane și antreprenorii care își gestionează propriile afaceri în sectoarele economice cu potențial competitiv corelate cu domeniile de specializare inteligentă din Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020. Aceste sectoare sunt: turism şi ecoturism, textile şi pielărie, lemn şi mobilă, industrii creative, industria auto și componente, tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor, procesarea alimentelor şi a băuturilor, sănătate şi produse farmaceutice, energie şi management de mediului, bioeconomie (agricultură, silvicultură, pescuit şi acvacultură), biofarmaceurică şi biotehnologii. Fiecare proiect va avea ca țintă un minim de 300 de persoane.
Care sunt resursele alocate
Bugetul alocat acestui apel de proiecte este de 60.888.395 euro din care 85% finanțare din Fondul Social European și 15% contribuție națională. Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 1 milion euro. Perioada de implementare a unui proiect este de maximum 12 luni.
Ce activități sunt finanțate
Sunt așteptate proiecte care au în vedere îmbunătățirea activității de management a companiilor prin creșterea numărului de angajați care beneficiază de noi instrumente, metode și practici de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite, respectiv:
– Derularea de campanii de conștientizare a importanței formării continue adresate angajaților și angajatorilor;
– Organizarea de programe de formare profesională pentru manageri și angajații din departamentele de resurse umane;
– Sprijin acordat întreprinderilor pentru elaborarea sau revizuirea planificării strategice pe termen lung în vederea consolidării competitivității economice.
Cine sunt potențialii aplicanți*
• Organizații sindicale (sindicate, federații sindicale, confederații sindicale sau uniuni sindicale teritoriale);
• Organizații patronale (patronate, federații patronale, confederații patronale sau uniuni patronale teritoriale);
• Asociații de întreprinderi, persoane juridice constituite in conformitate cu Ordonanța nr. 26 din 2000 cu privire la asociații si fundații;
• Furnizori de formare profesională autorizați;
• Camerele de Comerț și Industrie.
*Solicitanții pot depune proiecte doar individual nu și în parteneriat și trebuie să aibă o vechime de minim 1 an calendaristic la data înregistrării cererii de finanțare în sistemul informatic MySMIS.
Despre apelul de proiecte
„România profesională — Resurse umane competitive” face parte din Axa prioritară 3. Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul tematic 8, Prioritatea de investiții 8v, obiectivul specific 3.8.: „Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI”.
Apelul de proiecte va fi deschis în sistemul informatic MySMIS2014 timp de o lună, începând cu 28 august 2017 și este dedicat exclusiv proiectelor din regiuni mai puțin dezvoltate.
Despre Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU) are o alocare totală de 4,326 miliarde euro. Programul stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând astfel investițiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007‐2013 și contribuind la reducerea disparităților de dezvoltare economică și socială dintre România și Statele Membre ale UE.
Mai multe informatii:
http://www.mdrap.gov.ro/comunicare/presa/comunicate/pocu-a-lansat-ghidul-solicitantului-romania-profesionala-resurse-umane-competitive