Stagii la Comisia Europeană

Comisia organizează de două ori pe an stagii de formare care durează 5 luni, pentru tineri absolvenți de studii universitare. Perioadele de stagiu încep la 1 martie și 1 octombrie, în fiecare an. Cei care au mai efectuat un stagiu de formare de 6 săptămâni sau au avut un plasament de muncă (plătit sau neplătit) în oricare dintre instituțiile sau organismele europene sunt excluși din procesul de selecție. Termen limită: 31 august 2017, 12:00 prânz, ora Bruxelles-ului, pentru stagiile care încep la 1 martie 2018.
Detalii: https://ec.europa.eu/stages/home_en