Locuri de munca vacante in UE

Oferta de locuri de munca vacante in Uniunea Europeana – valabila la data de 25 mai 2016 – puteti s-o obtineti direct de la Centrul de Informare EUROPE DIRECT Valcea – parterul Bibliotecii Judetene „Antim Ivireanul” – sau prin e-mail bibliotecavl_cic@yahoo.com