Semestrul european 2016: raportul Comisiei Europene pentru Romania

Comisia Europeana a publicat vineri, 26 februarie 2016, analiza anuala a provocarilor economice si sociale cu care se confrunta statele membre.
Pentru mai multe detalii va invitam sa consultati urmatoarele documente:
– anuntul de presa integral:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-332_ro.htm
– raportul de tara pentru Romania:
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/cr2016_romania_ro.pdf
– rapoartele tuturor statelor membre sunt disponibile in pagina:
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_en.htm