STAREA UNIUNII – discursul în acest moment în Parlamentul European

http://ec.europa.eu/avservices/ebs/live.cfm?page=2