Consultare publică privind funcționarea piețelor de deșeuri în Uniunea Europeană

Termen-limită: 4 septembrie 2015
Grup-țintă: Experți din domeniul gestionării deșeurilor și toate părțile interesate.
Scopul acestei consultări este de a obține o mai bună înțelegere a naturii și dimensiunilor lacunelor legislative care cauzează distorsiuni nenecesare pe piețele UE de reciclare și recuperare a deșeurilor.
Mai multe
http://ec.europa.eu/romania/focus/28082015_consultare_publica_functionarea_pietelor_deseuri_ue_ro.htm