Consultare publica

Consultare publică privind siguranța aviației și o posibilă revizuire a Regulamentului (CE) nr. 216/2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației
Termen-limită pentru participare: 15 septembrie 2014
Grup țintă: companii, autorități publice, mediul academic, asociații, cetățeni și alte părți interesate de siguranța și îmbunătățirea eficienței sectorului aviatic din cadrul UE.
Obiectivul general al acestei consultări este acela de a îmbunătăți performanța sistemului aviatic european în termeni de siguranță, competitivitate, protecția mediului și calitate a serviciilor de transport aerian oferite cetățenilor, prin definirea unui cadru de reglementare adecvat.
Scopul consultării este de a evalua dacă provocările identificate de către Comisia Europeană sunt corecte și în conformitate cu opiniile părților interesate și, de asemenea, de a afla în ce măsură părțile interesate sprijină obiectivele, respectiv măsurile, propuse.
Informatii http://ec.europa.eu/romania/focus/18082014_consultare_publica_privind_siguranta_aviatiei_ro.htm