Publicarea raportului anual privind calitatea apei pentru scaldat in Romania si in celelalte state membre UE

Potrivit celui mai recent raport național (2013) privind calitatea apelor pentru scăldat din România, în toate cele 50 de zone monitorizate, parametrii principali se înscriu în valorile obligatorii pentru ca aceste ape să fie considerate de calitate bună, în timp ce în 17 dintre ele, parametrii se înscriu și în cele de referință pentru ca apele să fie considerate de calitate excelentă. Monitorizarea are în vedere 49 de zone cu ape marine de coastă și 1 zonă cu ape de interior (lac).
Aceste date fac parte din Raportul anual privind calitatea apei pentru scăldat, elaborat de Agenția Europeană de Mediu (AEM), raport ce conține informații cu privire la calitatea apei din 22.000 de zone pentru scăldat din UE, Elveția și, pentru prima oară, din Albania. Pe lângă acest raport, AEM a publicat o hartă interactivă care arată situația fiecărei zone pentru scăldat în 2013.
Raportul arată că, la nivelul UE, în peste 95% dintre zonele pentru scăldat au fost respectate cerințele minime de calitate a apei, iar în 83% dintre ele au fost îndeplinite cerințe mai stricte, acestea obținând calificativul „excelent”. Proporția zonelor pentru scăldat cu un nivel slab al calității apei a fost de doar 2%. De asemenea, proporția zonelor în care au fost respectate cerințele minime în 2013 a fost aproximativ la același nivel ca în 2012, însă proporția zonelor pentru scăldat care au obținut calificativul „excelent” a crescut de la 79%, în 2012, la 83% , în 2013.
Mai multe detalii:
http://ec.europa.eu/romania/news/27052014_calitatea_apei_in_zonele_de_scaldat_ro.htm
Raportul național se găsește în pagina (în engleză):
http://www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/state-of-bathing-water/country-reports-2013-bathing-season
Listele cu zonele de scăldat propuse în fiecare an pentru monitorizare și tabelele privind calitatea apei sunt disponibile în pagina:
http://www.ms.gov.ro/?pag=182