22 februarie este ziua europeana dedicata victimelor criminalitatii

În apropierea Zilei europene dedicate victimelor criminalității, care va fi marcată sâmbătă, 22 februarie, Comisia Europeană ia măsuri pentru a se asigura că victimele criminalității își pot exercita, în practică, drepturile conferite de legislația UE. Noile norme privind drepturile minime ale victimelor în cadrul UE (vezi Directiva 2012/29/UE), care constituie un pas hotărâtor, au fost adoptate la 25 octombrie 2012. Directiva garantează drepturi minime pentru victime oriunde s-ar afla în UE, inclusiv un nivel adecvat de asistență, de informare și de protecție (vezi IP/12/1066). Până la 16 noiembrie 2015, statele membre UE trebuie să transpună dispozițiile UE în dreptul lor intern, iar Comisia a publicat astăzi orientări care să asiste acest proces. Orientările, care au fost elaborate de Direcția Generală Justiție a Comisiei împreună cu organizații de sprijinire a victimelor și autorități naționale, clarifică dispozițiile Directivei privind drepturile victimelor, astfel încât drepturile pe care aceasta le conferă să devină o realitate pretutindeni în UE.
 
Comunicatul de presă integral se găsește în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/21022014_ziua_europeana_a_victimelor_criminalitatii_ro.htm