Raport privind transpunerea in legislatiile nationale a normelor comune referitoare la aspecte legate de detentie

Normele comune privind aspecte legate de detenție, adoptate în unanimitate de statele membre, au fost transpuse numai în aproximativ jumătate dintre cele 28 de țări ale UE, potrivit unui nou raport al Comisiei Europene. În raport se analizează transpunerea a trei decizii-cadru distincte ale UE, care vizează:
(1) transferul de deținuți,
(2) măsurile de probațiune și sancțiunile alternative, și
(3) ordinul european de supraveghere judiciară.
Conform acestor trei acte legislative, pedepsele cu închisoarea, deciziile de probațiune sau sancțiunile alternative și măsurile de supraveghere judiciară în faza premergătoare judecății pot fi executate într-o altă țară din UE decât cea în care o persoană a fost condamnată sau în care urmează să fie judecată. Aceasta altă țară poate fi țara a cărei cetățenie o deține persoana respectivă, cea în care ea își are reședința obișnuită sau o altă țară din UE cu care persoana are legături strânse.
Normele, convenite în unanimitate de statele membre între 2008 și 2009, ar fi trebuit să fie transpuse până la:
(1) 5 decembrie 2011,
(2) 6 decembrie 2011, respectiv
(3) 1 decembrie 2012.
Până în prezent însă, doar 18 state membre au transpus decizia privind transferul de deținuți, 14 au transpus decizia privind măsurile de probațiune și sancțiunile alternative și doar 12 ordinul european de supraveghere judiciară. România face parte din toate cele trei categorii, ea adoptând normele ce transpun legislația europeană în data de 25 decembrie 2013.
Comunicatul de presă integral este disponibil în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/05022014_detentie_norme_persoane_condamnate_ro.htm