Publicarea cadrului UE pentru 2030 privind schimbarile climatice si energia

O reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) cu 40% sub nivelul din 1990, un obiectiv obligatoriu de cel puțin 27% la nivelul UE pentru energia regenerabilă, ambiții reînnoite pentru politicile privind eficiența energetică, un nou sistem de guvernanță și un set de noi indicatori pentru a asigura un sistem energetic competitiv și sigur. Aceștia sunt pilonii noului cadru al UE pentru 2030 privind schimbările climatice și energia, prezentat de Comisia Europeană. Comunicatul de presă integral se găsește în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/22012014_obiectivele_climatice_si_energetice_pentru_2030_ro.htm
Înregistrarea declarației de presă susținute de președintele Comisiei Europene José Manuel BARROSO poate fi urmărită în pagina:
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I085771
Înregistrarea declarației de presă susținute de comisarul european pentru energie Günther OETTINGER este disponibilă în pagina:
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I085773
Înregistrarea declarației de presă susținute de comisarul european pentru combaterea schimbărilor climatice Connie HEDEGAARD poate fi urmărită în pagina:
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I085772
Înregistrarea sesiunii de întrebări și răspunsuri se găsește în pagina:
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I085774