Prezentarea noului plan de actiune pentru dezvoltarea sectorului energiei oceanice regenerabile

Comisarii Maria Damanaki și Günther Oettinger au prezentat un nou plan de acțiune menit să faciliteze dezvoltarea în continuare a sectorului energiei oceanice regenerabile în Europa. Un element central al acestui plan de acțiune va fi înființarea unui forum al energiei oceanice, care să reunească părțile interesate în consolidarea capacităților și încurajarea cooperării în domeniu. Planul de acțiune ar trebui să contribuie la impulsionarea industrializării complete a acestui nou sector al energiei marine. Energia oceanelor acoperă toate tehnologiile de captare a energiei regenerabile din mările și oceanele noastre, cu excepția celei pentru captarea energiei eoliene marine. Exploatarea energiei oceanice ar contribui la decarbonizarea economiei UE și ar furniza o sursă sigură și fiabilă de energie regenerabilă pentru Europa. Comunicatul de presă integral se găsește în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/20012014_plan_de_actiune_dezvoltarea_energiei_marine_ro.htm
Înregistrarea declarației de presă susținute de comisarul european pentru pescuit și afaceri maritime Maria DAMANAKI poate fi urmărită în pagina:
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I085656
Înregistrarea declarației de presă susținute de comisarul european pentru energie Günther OETTINGER este disponibilă în pagina:
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I085657
Înregistrarea sesiunii de întrebări și răspunsuri se găsește în pagina:
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I085658