Publicarea raportului privind situatia combaterii discriminarii in UE

Normele Uniunii Europene menite să combată discriminarea pe motiv de origine rasială sau etnică, religie sau credință, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală au fost transpuse de toate statele membre în legislația lor națională. În prezent sunt necesare eforturi suplimentare pentru a le pune în aplicare.
Printre principalele provocări din prezent se numără insuficienta sensibilizare a opiniei publice asupra drepturilor existente și faptul că nu toate cazurile de discriminare sunt raportate. Pentru a sprijini acest proces, Comisia pune la dispoziție fonduri pentru sensibilizarea opiniei publice și pregătirea practicienilor în domeniul legislației privind egalitatea. În plus, Comisia Europeană a publicat recomandări pentru persoanele ce sunt victime ale discriminării.
Comunicatul de presă integral se găsește în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/17012014_norme_ue_pentru_combaterea_discriminarii_ro.htm