Publicarea contributiilor Comisiei la agenda urmatoarei reuniuni a Consiliului European

Ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și finanțarea IMM-urilor sunt principalele chestiuni aflate pe agenda următorului Consiliu European. Contribuțiile Comisiei se referă la combaterea șomajului în randul tinerilor, îmbunătățirea procesului de legiferare și la revisuirea Pactului pentru creștere economică și crearea de noi locuri de muncă. Comunicatul de presă integral este disponibil în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/19062013_relansare_crestere_economice_ro.htm