Comisia infiinteaza o platforma pentru buna guvernanta fiscala

Ca parte a eforturilor sale concertate de combatere a evaziunii și a fraudei fiscale, Comisia a instituit noua Platformă pentru buna guvernanță fiscală. Platforma va monitoriza progresele statelor membre în ceea ce privește combaterea planificării fiscale agresive și a paradisurilor fiscale, în conformitate cu recomandările prezentate de Comisie anul trecut (a se vedea IP/12/1325). Scopul este garantarea faptului că statele membre iau măsuri concrete și eficace pentru a rezolva aceste probleme, într-un cadru coordonat la nivelul UE. Platforma va fi alcătuită dintr-o amplă gamă de părți interesate: autorități fiscale naționale, Parlamentul European, întreprinderi, academicieni, ONG-uri și alte părți interesate. De asemenea, platforma va facilita dialogul și schimburile de expertiză, contribuind la o abordare mai coordonată și mai eficace din partea UE în ceea ce privește combaterea evaziunii și a fraudei fiscale.
Comunicatul de presa integral este disponibil in pagina:
 
http://ec.europa.eu/romania/news/23042013_combatere_frauda_fiscala_ro.htm