Publicarea de date statistice privind reducerea ratei de abandon scolar in UE in 2012

Potrivit noilor cifre pentru 2012, date publicității de Eurostat, majoritatea statelor membre ale UE au înregistrat progrese în ceea ce privește atingerea obiectivelor educaționale ale Strategiei Europa 2020 privind reducerea ratei abandonului școlar sub 10% și creșterea procentului de tineri absolvenți de studii superioare (terțiare sau echivalente) la peste 40% până în 2020. Cu toate acestea, există încă diferențe mari în această privință, pe de o parte, între statele membre și, pe de altă parte, între femei și bărbați. În medie, ponderea tinerilor care își abandonează prematur studiile este în prezent de 12,8% în UE, scăzând de la 13,5% în 2011. În 2012, 35,8% dintre persoanele cu vârste între 30 și 34 de ani din UE au absolvit ciclul terțiar de învățământ, față de 34,6% în anul precedent. Comunicatul de presa integral este disponibil în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/11042013_educatie_strategia_europa_2020_ro.htm