Procedurile de incalcare a legislatiei UE (infringement)

În cadrul pachetului lunar de decizii privind procedurile de încălcare a legislației comunitare, Comisia Europeană inițiază acțiuni împotriva statelor membre care nu și-au îndeplinit în mod corespunzător obligațiile ce le revin în temeiul Tratatelor. Aceste decizii, care acoperă un număr mare de sectoare, vizează garantarea aplicării corecte a legislației comunitare în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor. Două dintre aceste decizii (în domeniul pensiilor și al impozitării) se referă la România. Comunicatul de presă integral este disponibil în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/21022013_proceduri_de_incalcare_a_legislatiei_comunitare_ro.htm