Publicarea rezultatelor intermediare in ce priveste masurile de crestere a ponderii femeilor in consiliile de administratie

Comisia a publicat cifre intermediare privind ponderea femeilor în consiliile de administrație ale societăților cotate la bursă. Noile cifre arată o creștere, procentul femeilor cu funcții în consiliile de administrație fiind în prezent în medie de 15,8%, față de 13,7% în ianuarie 2012. El este defalcat după cum urmează: 17% în medie dintre membrii neexecutivi ai consiliilor de administrație (față de 15% în ianuarie 2012) și 10% dintre membrii executivi ai consiliilor de administrație (față de 8,9%). În toate țările UE, cu excepția a trei state membre (Bulgaria, Polonia și Irlanda), s-a înregistrat o creștere a ponderii femeilor în consiliile de administrație. Comunicatul de presă integral este disponibil în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/25012013_pondere_femei_consilii_de_administratie_ro.htm