Prezentarea noului program UE in domeniul culturii – Europa Creativa

Comisia Europeană a prezentat, pe 16 octombrie, noile sale planuri vizând plasarea publicului, precum si a artistilor, în centrul noului său program Europa Creativă, destinat sectoarelor culturale si creative. Lărgirea publicului va fi un obiectiv-cheie al proiectelor sprijinite prin fondul european propus, în valoare de 1,8 miliarde de euro, care va îngloba si va consolida programele Cultură si Media (cinema) existente si va crea un mecanism de garantare a împrumuturilor pentru a stimula acordarea de împrumuturi bancare IMM-urilor din sectoarele culturale. Comunicatul de presă integral este disponibil în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/15102012_largire_public_opere_culturale_ro.htm