Publicarea raportului pe 2012 al Agentiei Europene de Mediu

Raportul pe 2012 al Agenției Europene de Mediu (AEM) privind calitatea aerului în Europa analizează expunerea cetățenilor la poluanții atmosferici și oferă o imagine generală asupra calității aerului în Europa. Raportul are rolul de a sprijini elaborarea unor politici mai eficiente în favoarea unui aer curat. Comunicatul de presă integral se găsește în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/24092012_expunere_poluanti_nocivi_ro.htm
Înregistrarea video a evenimentului de lansare a raportului (extrase) este disponibilă la:
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=87268