Aprobarea finantarii pentru proiectul de cercetare ELI

Pe 18 septembrie, Comisia Europeană a aprobat sprijinul pentru o infrastructură de cercetare de vârf care va implica 40 de instituții academice și de cercetare din 13 state membre, inclusiv România. Contribuția financiară din partea UE ar urma să provină din fondurile structurale, investiția ajungând la aproximativ 180 de milioane EUR. Aceasta face parte dintr-o inițiativă mai amplă, care include și Republica Cehă și Ungaria, în scopul creării unui consorțiu european de cercetare de avangardă.
http://ec.europa.eu/romania/news/18092012_centru_cercetare_romania_ro.htm