La 1 septembrie intra in vigoare noul regulament CE privind produsele biocide

În curând (1 septembrie 2012), vor intra în vigoare noi norme privind produsele biocide, care vor da un impuls semnificativ în ceea ce privește sporirea protecției sănătății umane și a mediului. Produsele biocide sunt necesare pentru combaterea organismelor dăunătoare sănătății umane sau animale sau care produc daune materiale. Însă, întrucât proprietățile lor pot prezenta riscuri pentru om, pentru animale și pentru mediu, ele trebuie reglementate cu mare atenție. Noul regulament privind produsele biocide va spori siguranța acestor produse chimice și va simplifica autorizarea lor pe piața UE, îmbunătățindu-le totodată libera circulație pe piața internă. Comunicatul de presă integral este disponibil în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/17072012_reglementare_produse_biocide_ro.htm