S-a lansat Platforma Europeana pentru Utilizarea Eficienta a Resurselor

Comisarul european pentru mediu Janez Potočnik a lansat Platforma Europeană pentru Utilizarea Eficientă a Resurselor, destinată să furnizeze orientări si recomandări la nivel înalt cu privire la măsurile strategice elaborate pentru a transforma economia europeană în sensul unei cresteri mai sustenabile. Utilizarea eficientă a resurselor este unul din pilonii strategiei Europa 2020 pentru o crestere inteligentă, durabilă si favorabilă incluziunii si, ca atare, reprezintă o prioritate majoră pentru Comisia Europeană. Comunicatul de presă integral se găseşte în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/06062012_utilizarea_resurselor_ro.htm