Semnarea acordului privind cerintele minime de indeplinit in ce priveste conditiile de munca in sectorul pescuitului

Reprezentantii patronatelor si sindicatelor UE din sectorul pescuitului marin au semnat un acord destinat să le asigure pescarilor conditii decente de lucru la bordul navelor de pescuit, acord referitor la cerintele minime în ce priveşte conditiile de angajare, cazare si alimentatie, siguranta la locul de muncă si protectia sănătătii, asistenta medicală si securitatea socială. Acest acord implementează, la nivelul UE, Conventia Organizatiei Internationale a Muncii (OIM) privind „munca în sectorul pescuitului”. Comunicatul de presă integral se găseşte în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/22052012_sectorul_pescuitului_ro.htm