20 de ani de la adoptarea directivei "Habitate" si a programului UE pentru mediu

Pe 21 mai se celebrează a 20-a aniversare a două instrumente esentiale pentru conservarea si utilizarea durabilă a naturii în UE: directiva „Habitate” si programul UE de finantare pentru mediu – LIFE. În urmă cu douăzeci de ani, statele membre ale UE au adoptat în unanimitate directiva „Habitate” pentru a proteja cele mai amenintate specii si habitate din Europa. S-a răspuns, în acest mod, preocupărilor privind degradarea rapidă a vietii sălbatice si pierderea habitatelor naturale, ca urmare a schimbării destinatiei terenurilor, poluării si extinderii urbane. Pentru a oferi speciilor si habitatelor spatiul necesar pentru refacere, directiva a înfiintat reteaua de zone protejate Natura 2000, iar instrumentul financiar LIFE a furnizat un sprijin strategic pentru dezvoltarea sa. Comunicatul de presă integral se găseşte în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/21052012_aniversare_protectia_naturii_ro.htm