Lansarea platformei europene pentru adaptarea la schimbarile climatice

Platforma europeană pentru adaptarea la schimbările climatice (CLIMATE-ADAPT), un instrument web interactiv, a fost lansată online, la sediul Agentiei Europene de Mediu (AEM) din Copenhaga. La lansare au participat Connie Hedegaard, comisarul european pentru politici climatice, alături de Ida Auken, ministrul mediului din Danemarca, si de Jacqueline McGlade, directorul executiv al SEE. Comunicatul de presă integral se găseşte în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/23032012_adaptare_schimbari_climatice_ro.htm