Lansarea a doua parteneriate europene pentru inovare – privind materiile prime si privind agricultura durabila

Comisia Europeană a propus astăzi măsuri decisive pentru a găsi solutii la trei provocări principale cu care se confruntă societatea noastră în domenii cruciale pentru cresterea economică si crearea de locuri de muncă: aprovizionarea cu materii prime, agricultura sustenabilă si îmbătrânirea activă si în conditii bune de sănătate. În toate cele trei domenii este nevoie de un efort de inovare mai concertat între sectorul public si cel privat cu scopul de a îmbunătăti calitatea vietii si a plasa Europa pe pozitia de lider mondial.
http://ec.europa.eu/romania/news/29022012_imbatranire_sanatate_ro.htm