Comisia a prezentat propuneri de includere a relatiilor comerciale in agenda pentru dezvoltare

Comisia Europeană a prezentat o serie de propuneri care au drept obiectiv consolidarea capacitătii comerciale a tărilor în curs de dezvoltare prin introducerea comertului în strategia lor de dezvoltare. si, pentru a se asigura de atingerea obiectivului, UE analizează în prezent modalitătile pentru o mai bună diferentiere a tărilor în curs de dezvoltare între ele pentru a se asigura că ajutorul său cel mai important este direcţionat către cele mai sărace tări ale lumii. Rolul comertului este evidentiat în propuneri drept unul dintre motoarele esentiale pentru sprijinirea dezvoltării, stimularea cresterii economice si scoaterea oamenilor din sărăcie. Comunicatul de presă integral se găseşte în pagina: http://ec.europa.eu/romania/news/30012012_crestere_comert_agenda_moderna_ro.htm