Comisia a publicat o comunicare privind „Politica industriala: consolidarea competitivitatii”

Comisia Europeană a prezentat comunicarea sa privind „Politica industrială: consolidarea competitivităţii”, care se referă în mod special la performanţele statelor membre în ceea ce priveşte competitivitatea industrială. Redresarea economică a UE este relativ lentă şi rămâne fragilă. Aceasta se reflectă în înrăutăţirea atmosferei în întreaga economie europeană. În plus, există riscuri clare generate de pieţele financiare, creşterea preţurilor la energie şi materii prime şi necesitatea consolidării bugetare. Cu toate acestea, industria UE este în formă şi are potenţialul de a readuce economia europeană înapoi pe calea creşterii. Comunicatul de presă integral se găseşte în pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/171011_competitivitate_industriala_ro.htm