Cartă europeană privind libertatea presei

Cele zece articole ale Cartei stabilesc principiile fundamentale pe care guvernele trebuie să le respecte în relaţia cu jurnaliştii, cum sunt interzicerea cenzurii, liberul acces la resursele mass-media naţionale şi internaţionale, precum şi libertatea de a culege şi disemina informaţii. De asemenea, Carta subliniază necesitatea de a proteja jurnaliştii împotriva acţiunilor de spionaj îndreptate împotriva lor şi solicită un sistem juridic eficient menit să apere drepturile jurnaliştilor. Până în prezent, textul Cartei a fost tradus în opt limbi (engleză, franceză, germană, daneză, croată, rusă, poloneză şi română) şi este disponibil online, unde poate fi semnat de jurnaliştii interesaţi. Ideea unei Carte privind libertatea presei s-a născut în 2007, cu ocazia unei întâlniri între Comisarul Reding, dl Jörges şi alţi redactori-şefi ai unor ziare europene. Aceste dialoguri la nivel înalt între presa scrisă şi Comisie au fost organizate începând cu 2005 pe bază anuală, pe diverse teme, de grupul operativ pentru media al Comisiei (Media Task Force), care trece în revistă toate iniţiativele Comisiei pentru a se asigura că acestea nu afectează, în mod neintenţionat, libertatea editorială sau comercială a presei scrise. Carta privind libertatea presei este un rezultat concret al acestor discuţii fructuoase între diverse mijloace de informare şi Comisia Europeană.