Organismul de etică al UE: Comisia Europeană propune crearea unor standarde de etică comune pentru toate instituțiile UE

Comisia Europeană a adoptat o propunere de creare a unui organism interinstituțional însărcinat cu chestiunile de etică pe care trebuie să le respecte membrii instituțiilor UE.

Odată cu înființarea organismului în materie de etică vor exista, pentru prima dată, standarde comune pentru conduita etică a membrilor și un mecanism formal de coordonare și schimb de opinii între instituții cu privire la cerințele în materie de etică.

Mai multe informații:

https://romania.representation.ec.europa.eu/news/organismul-de-etica-al-ue-comisia-europeana-propune-crearea-unor-standarde-de-etica-comune-pentru-2023-06-08_ro