Ediția din 2023 a tabloului de bord privind justiția în UE: eficacitatea sistemelor judiciare ale UE se îmbunătățește, dar există în continuare provocări legate de percepția asupra independenței justiției

Comisia Europeană a publicat ieri, 8 iunie, cea de a unsprezecea ediție a tabloului de bord privind justiția în UE, o imagine de ansamblu anuală, cu date comparative asupra eficienței, calității și independenței sistemelor de justiție din statele membre.

Tabloul de bord din acest an include cifre referitoare la 16 domenii noi, de exemplu, modul în care autoritățile naționale se ocupă de corupție, durata procedurilor legate de cazurile de dare și luare de mită și modalitățile specifice de facilitare a accesului egal la justiție pentru persoanele în vârstă, victimele violenței bazate pe gen și ale violenței domestice, precum și pentru persoanele expuse în general riscului de discriminare.

Ediția din 2023 include, de asemenea, pentru prima dată, cifre specifice privind salariile judecătorilor și procurorilor, privind numirea președinților instanțelor supreme și a procurorilor generali, precum și privind cele mai înalte instanțe cu competențe constituționale, printre altele.

Mai multe informații:

https://romania.representation.ec.europa.eu/news/editia-din-2023-tabloului-de-bord-privind-justitia-ue-2023-06-08_ro