Bugetul UE: Programul de sprijin pentru reforme și Funcția de stabilizare a investițiilor

Pentru următorul buget pe termen lung al UE, Comisia propune crearea unui Program de sprijin pentru reforme și a unei Funcții de stabilizare a investițiilor.
Mai multe informatii: https://ec.europa.eu/romania/news/20180531_buget_ue_post_2020_consolidare_uniune_economica_si_monetara_ro?pk_source=mailing_list&pk_medium=email&pk_campaign=newsletter20180607&pk_content=toposeu_reforme