Bugetul UE: Sectoarele culturale si creative/ Programul Erasmus/ Justiție, drepturi și valori europene/ Lupta împotriva fraudei

• Consolidarea sectoarelor culturale și creative europene

In cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027, Comisia Europeană propune majorarea la 1,85 miliarde euro a finanțării pentru Europa creativă, programul care sprijină sectoarele culturale și creative europene, precum și operele audiovizuale.

Mai multe detalii:
https://ec.europa.eu/romania/news/20183005_finantare_sectoare_culturale_creative_ro

• Dublarea finanțării programului Erasmus

In cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027, Comisia Europeană propune dublarea finanțării programului Erasmus pentru a atinge 30 de miliarde euro.

Programul Erasmus permite deja unor milioane de tineri europeni să studieze, să se formeze sau să invete in străinătate, sporindu-le, in același timp, experiența și gradul de informare cu privire la Europa și imbunătățindu-le șansele viitoare pe piața muncii grație dublării finanțării sale, acest program va fi și mai eficace in sprijinirea obiectivelor politice cheie, cum ar fi crearea unui spațiu european al educației pana in 2025, responsabilizarea tinerilor și promovarea unei identități europene prin intermediul politicilor in domeniul tineretului, educației și culturii.

Mai multe detalii: https://ec.europa.eu/romania/news/20183005_dublare_finantare_program_erasmus_ro

• 181 de milioane euro pentru a intensifica lupta impotriva fraudei care afectează bugetul UE

Pentru următorul buget pe termen lung al UE pentru perioada 2021-2027, Comisia propune să se pună la dispoziție 181 de milioane euro pentru a sprijini eforturile statelor membre in vederea luptei impotriva fraudei, a corupției și a altor nereguli care afectează bugetul UE.

Noul program al UE de combatere a fraudei va finanța acțiuni specifice de formare și schimbul de informații și de cele mai bune practici intre autoritățile responsabile cu lupta antifraudă din intreaga Europă. Acesta va oferi, de asemenea, sprijin pentru activitățile de investigare prin achiziționarea de echipamente tehnice utilizate in detectarea și investigarea fraudelor și, in același timp, va facilita accesul la sisteme informatice securizate.

Mai multe detalii:
https://ec.europa.eu/romania/news/20183005_program_181_milioane_euro_combatere_frauda_ro

• Un nou Fond social, un nou Fond de ajustare la globalizare și un nou Fond pentru justiție, drepturi și valori

In cadrul următorului buget pe termen lung al UE, Comisia propune consolidarea in continuare a dimensiunii sociale a Uniunii prin lansarea unui Fond social european reinnoit, „Fondul social european plus” (FSE+) și prin consolidarea și sporirea eficacității Fondului european de ajustare la globalizare (FEG).

Mai multe detalii:
https://ec.europa.eu/romania/news/20183005_propuneri_fonduri_social_ajustare_globalizare_justitie_drepturi_valori_ro