Certificatul Lingvistic European

Lansat oficial în anul 1999, Certificatul lingvistic European/European Language Label este o distincţie care încurajează inovarea şi creativitatea în domeniul educaţiei lingvistice, care promovează şi diseminează bunele practici, tehnicile şi instrumentele noi de predare şi de învăţare în acest domeniu.
Premiul poate fi acordat proiectelor care susţin inovaţia în toate activităţile de predare/învăţare a limbilor, indiferent de nivelul de educaţie şi formare căruia i se adresează, de vârsta beneficiarilor, de metodele utilizate sau de tipul finanţării. Sprijinind proiectele lingvistice la nivel local, naţional şi european, Certificatul lingvistic european îşi propune să contribuie la îmbunătăţirea standardelor de predare, să încurajeze accesul la comunicarea multilingvă şi să contribuie la conştientizarea şi la aplicarea criteriilor de calitate în domeniul educaţiei lingvistice.
Acţiunea este coordonată de Comisia Europeană și este administrată la nivel naţional de agenţiile care implementează programele de educaţie şi formare ale Uniunii Europene (în prezent, începând cu 2014, aceste programe poartă denumirea Erasmus+). Evaluarea candidaturilor depuse pentru atribuirea unui Certificat lingvistic european se realizează de un juriu care decide conform unor criterii detaliate.