Agenda europeana pentru o mai buna legiferare

Comisia Europeană a publicat un set de propuneri pentru o mai mare transparență în procesul de elaborare a politicilor comunitare la nivel european.
Mai multe detalii în comunicatul de presă din pagina:
http://ec.europa.eu/romania/news/19052015_agenda_pentru_mai_buna_legiferare_ro.htm