Ajutoare de stat: Comisia îi cere României să recupereze ajutoarele de stat incompatibile acordate drept despăgubiri, ca urmare a anulării unei scheme de ajutoare pentru investiții

În urma unei investigații amănunțite, Comisia Europeană a ajuns la concluzia că suma plătită de România către doi investitori suedezi drept despăgubiri ca urmare a anulării unei scheme de ajutor pentru investiții încalcă normele UE privind ajutoarele de stat. Beneficiarii trebuie să ramburseze toate sumele deja primite, care sunt echivalente cu cele acordate în cadrul schemei de ajutoare care a fost anulată.
Mai multe informatii: http://ec.europa.eu/romania/news/30032015_ajutoare_stat_ce_cere_romaniei_recuperarea_ajutoarelor_de_stat_ro.htm